» » بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم


12 خرداد 1397
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم

سیدحمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در سیزدهمین روز برگزاری بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.

بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم
بازدید رئیس جهاددانشگاهی از نمایشگاه قرآن کریم


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com