» » نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری


26 اردیبهشت 1397
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری

نشست صمیمی «ظهر دلنشین» به منظور تجلیل از تلاش های علمی استاد «سید محسن میرباقری» در ساحت قرآن کریم با حضور دوستان و شاگردان آن استاد دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری
نشست ظهر دلنشین استاد سیدمحسن میرباقری


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com