» » نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»


27 فروردین 1397
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»

نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» با حضور عماد افروغ، مؤلف کتاب، مهدی گلشنی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، اسماعیل خلیلی، پژوهشگر و جبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سالن کنفرانس خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»
نشست نقد کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com