» » بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا


26 اسفند 1396
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا

پرفسور پرویز کردوانی جغرافیدان و دارندهٔ مدال ملی و نشان عالی دانش شنبه ۲۶ اسفند از خبرگزاری ایکنا بازدید کرد.بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا
بازدید پرفسور کردوانی از خبرگزاری ایکنا


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com