» » جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم


26 اسفند 1396
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم چهارشنبه ۲۳ اسفند در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com