» » ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد


19 اسفند 1396
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد

مراسم ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» از پیشکسوتان آموزش و ترویج قرآن کریم عصر چهارشنبه ۱۶ اسفندماه با حضور جمعی از اساتید، پیشکسوتان و شاگردان این خادم قرآن در سالن اجتماعات خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد
ظهر دلنشین استاد «محمدعلی دهدشتی» برگزار شد


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com