» » بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


8 اسفند 1396
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

سیدمحمد حسین هاشمی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز(هشتم اسفندماه) از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید کرد.

بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com