» » بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


24 بهمن 1396
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

دکتر رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ظهر امروز ۲۴ بهمن ماه از سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید کرد.

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com