» » دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی


14 بهمن 1396
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی

در ادامه دیدارهای هفتگی جامعه قرآنی با خانواده های شهدای قرآنی، عصر چهارشنبه ۱۱بهمن ماه، همسر و فرزند شهید مدافع حرم «تقی ارغوانی» میزبان جمعی از اساتید، مدیران قرآنی و اهالی رسانه به ویژه خبرنگاران همکار این شهید گرانقدر در خبرگزاری بین المللی قرآنی ایران (ایکنا) بودند.

دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی
دیدار نمایندگان جامعه قرآنی با خانواده شهید محمدتقی ارغوانی


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com