» » آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی


7 بهمن 1396
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی

طرح آموزش دانشجو معلم قرآن کریم امروز، هفتم بهمن‌ماه، با حضور ۴۰ دانشجوی تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور آغاز به کار کرد.

آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی
آغاز طرح آموزش دانشجو معلم قرآن ویژه بهزیستی


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com