» » بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


23 دی 1396
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

رخساره فضلی، مدیرکل دفتر آموزش پیش‌ دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش، ظهر چهارشنبه 20 دی با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ضمن بازدید از مراکز و بخشهای مختلف این سازمان و همچنین تحریریه خبرگزاری ایکنا طی نشستی با حمید صابر فرزام، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در مورد همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مدیر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌ و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com