» » بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا


13 دی 1396
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا

غلامرضا یاوند عباسی مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران صبح امروز ۱۳بهمن ماه از سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور(ایکنا) بازدید کرد.

بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا


ارتباط با ما

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس
خيابان بزرگمهر - پلاک 85

تلفن : 66402882-66970775
پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com