» » مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف


27 آبان 1396
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف

(ظهر دلنشین) مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف قاری پیشکسوت قرآن کریم عصر 26 آبان در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف
مراسم تجلیل از استاد محمد کاظم نداف

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com