» » بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


17 آبان 1396
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

جمعی از اعضای سازمان جوانان هلال احمر صبح امروز ۱۷آبان ماه با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از تحریریه خبرگزاری ایکنا بازدید کردند.

بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید جوانان هلال احمر از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com