» » بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور


19 مهر 1396
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

هیمه فرهمندپور، مشاور امور بانوان وزیر کشور امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان از بخش‌های مختلف این سازمان و خبرگزاری ایکنا بازدید کرد.

بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
بازدید مشاور امور بانوان وزارت کشور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com