» » ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»


19 مهر 1396
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»

مراسم ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»، استادالاساتید در آستانه اولین سالگرد درگذشت این استاد فقید سه‌شنبه ۱۸ مهرماه به میزبانی خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»
ظهر دلنشین زنده‌یاد «محمدتقی مروت»

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com