» » اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی


17 مهر 1396
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی

اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی امروز ۱۷ مهرماه در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی
اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com