» » برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم


29 مرداد 1396
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم

اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم (ویژه خواهران) شنبه، ۲۱ مردادماه در دانشکده غیرانتفاعی رفاه آغاز شد و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم
برگزاری اردوی طرح دانشجومعلم قرآن کریم

نام:
ایمیل:
کد را وارد نمائید:
آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com