» » نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد


22 مرداد 1396
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد

نشست خبری هفتمین دوره طرح آموزشی- تربیتی قاریان ممتاز نوجوان «اسوه» در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد

نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
نشست خبری طرح اسوه در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد

نام:
ایمیل:
کد را وارد نمائید:
آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com