» » بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن


18 مرداد 1396
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن

دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی پیش از ظهر امروز چهارشنبه هجده مردادماه از بخش‌های مختلف سازمان‌ قرآنی دانشگاهیان و مرکز رشد بازدید کردند.

بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن
بازدید دکتر طیبی از خبرگزاری بین المللی قرآن

نام:
ایمیل:
کد را وارد نمائید:
آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com