» » بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی


1 مرداد 1396
بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی

معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی، پیش از ظهر یکشنبه یکم مردادماه از بخش‌های مختلف سازمان‌ فعالیت‌های بازدید کرد.

 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی
 بازدید معاون و مدیر پشتیبانی جهاد دانشگاهی از سازمان قرآنی

نام:
ایمیل:
کد را وارد نمائید:
آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com