» » » پژوهشي در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم


25 مرداد 1396
پژوهشي در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم

نام و نام خانوادگی: سيد محمد هادي زبرجد  

نام دانشگاه:تهران

سال دفاع:1369

مقطع تحصیلی:كارشناسي ارشد

استاد راهنما:سيد ابوالفضل مير محمدي

 

 

چکیده: در اين پايان نامه عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم بررسي شده است. مباحث شامل شش فصل است. درابتدا آراء مفسرين در زمينه عدم اختلاف در قرآن مطرح شده و عدم اختلاف و تناقض ميان معاني و مفاهيم قرآن, بلاغت و فصاحت قرآن, اخبار غيبي قرآن و وجوه مختلف عدم اختلاف د رقرآن بيان گرديده و عدم اختلاف و تعارض در قرآن اثبات شده است.

نام:
ایمیل:
کد را وارد نمائید:
آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com